2013 tavaszán felkérést kaptam az MLSZ-ből, hogy nyártól vegyem át az edzőképzés vezetését és irányítását. Tervek szerint az akkori vezetővel közösen kellett volna előkészíteni a nyári átvételt, de ő váratlanul és hirtelen távozott. Így a tervezett idő előtt, már márciustól én vezettem a magyarországi UEFA rendszerű edzőképzést.

Feladatul tűztem ki a teljes képzési struktúra átalakítását, modernizálását és a megszerezhető végzettségek teljes tudás- és kompetencia alapra történő helyezését, beleértve a tanfolyami alkalmasság és felvételi követelmények felülvizsgálatát is. Természetesen a változtatások igénye és a nehezedő körülmények nem nyerték el mindenki szimpátiáját, főleg azokét, akik megszokták a könnyű és elvárások nélküli előrejutás lehetőségeit. Azonban az elég erőteljes, médiában indított támadások ellenére rendületlenül belefogtam az átalakításba.

Átalakítottam a felvételi eljárások rendjét és módszereit, sokkal alaposabban próbáltuk kiválasztani az edzői pályára alkalmasnak mutatkozó jelölteket. Új tanfolyami prezentációkat, segédanyagokat, munkafüzeteket csináltunk. Korosztályos módszertani és képzési könyveket készítettünk, miután átfogóan tanulmányoztuk a sikeres futball nemzetek képzését és a magyar futball hagyományos értékeit. Rendszeres továbbképzési sorozatot indítottam az edzők számára és bevezettem a kredit pont gyűjtésre alapuló és E-learning teszttel lezáródó edzői licenc megújító folyamatot.

mlsz
Nálunk végzett - Dárdai Pál

Nálunk végzett - Dárdai Pál

A kezdeti negatív hangokat egyre inkább felváltották a dicsérő, elismerő és elégedett hangok. Az edzők – legalábbis a normálisan gondolkodó részük – felismerték, hogy ezek az átalakítások, programok mind-mind az ő fejlődésüket és gyarapodásukat segítik elő. Szívesen jöttek a továbbképzési napokra és programokra, jó hangulatban és hatékonyan tanultak a kurzusokon.

Azonban 2016 nyarán – az akkoriban a szövetség sportigazgatójaként és szövetségi kapitányaként dolgozó német ember személyes törekvéseinek megfelelően – ez a folyamat megtört, én pedig sajnálattal, de elhagytam a szövetséget és a hazai edzőképzést.